Logo del centre cívic

Perfil d'usuari

Dades personals

Any    Mes    Dia  

Seguretat

Tractament de dades

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Sant Just Desvern, amb la finalitat de mantenir-lo informat de les activitats culturals que tinguin lloc al poble

Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Plaça de Jacint Verdaguer, 2, 08960 Sant Just Desvern, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.

L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Relleu Cultural SL i el seu Delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Relleu Cultural SL Rambla de Catalunya, 5, principal 3a 08007, Barcelona relleucultural@relleucultural.cat.

Condicions generals d'us
L’accés al nostre intranet li permet realitzar les funcions esmentades.
En el cas que s’inscrigui en un taller o activitat, vostè està realitzant un contracte online .
Les gestions realitzades es fan en llengua catalana i s’entenen realitzades en el nostre domicili social, implicant l'acceptació de les condicions generals.

Identificació del centre
El centre està gestionat per RELLEU CULTURAL, domiciliat al carrer Rambla de Catalunya, 5, principal 3a 08007, Barcelona, CIF: B66987769
Telèfon: 934516345 (de 9 a 14 h i de 16 a 19 h de dilluns a dijous i de 9 a 15 h els divendres)
E-mail de contacte: relleucultural@relleucultural.cat

Procés d’Inscripció
Abans d'iniciar el procés de compra ha d'haver registrat les seves dades personals en el formulari de registre de l’aplicatiu. Vostè és el responsable de la contrasenya generada i de la seva custòdia. S’haurà d’acreditar amb el correu electrònic i contrasenya per tal de poder accedir a l'Intranet, on podrà fer la inscripció a l'activitat o modificar les dades, entre altres tràmits.
Un cop feta la inscripció, se li generarà un rebut de forma automàtica.
Un cop realitzada la inscripció no es retornaran els diners, llevat que l'activitat sigui anul·lada per part del Centre.
El Centre es reserva el dret d'anul·lar qualsevol activitat si considera que el nombre d'inscripcions és insuficient o per altres raons organitzatives.
L'import de la inscripció a activitats anul·lades estarà a disposició dels usuaris durant un mes següent a la realització d'aquesta. És imprescindible la presentació del rebut perquè la devolució pugui efectuar-se.
El Centre es reserva el dret a canviar el professor, el dia, l'horari o la ubicació de l'activitat, en cas que ho consideri oportú. El Centre no es fa responsable del material dipositat pels usuaris i participants a les activitats

Altres informacions
Aquest document online romandrà en el nostre sistema i serà accessible si ho demana.
El preu de la inscripció inclou l’IVA.
Podrà sol·licitar fulls de reclamació en el nostre domicili social o a través del correu electrònic de contacte.
La interpretació d'aquestes clàusules es sotmet als tribunals de la jurisdicció de Barcelona.

Vols rebre informació?Logo del grup
Ajuntament de Sant Just Desvern

Gestió tècnica:
Relleu Cultural SL (B66987769) | Rambla de Catalunya, 5, principal 3a 08007, Barcelona
relleucultural@relleucultural.cat


CENTRE CÍVIC JOAN MARAGALL

C. Major, 17
08960 Sant Just Desvern
934 700 330
ccjoanmaragall@santjust.cat

Logo Miram Cloud